Официално откриване
01.07.2013 г.

На 1 юли 2013 Община Мездра организира заключителни събития по повод приключването на проект „Историята, културата и природата – туристическите атракции на община Мездра”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа на развитието на природни, културни и исторически атракции”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010, Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013

Програмата включва:

  1.Пресконференция от 10,30 ч. до 11,30 ч. в Заседателната зала на Община Мездра

  2.Официално откриване  на обекта от 12,00 ч. в Археологически комплекс «Калето» гр.Мездра

  3.Спектакъл «Легенди от миналото» от 21.00 ч. в Археологически комплекс «Калето»гр.Мездра

« обратно
Археологически комплекс „Калето” - този 70 вековен кръстопът на цивилизациите, разказва за човешката история от медно-каменната, римската и тракийската епоха до Средновековието.
КАЛЕТО